STINGER d.o.o. je zasebno varnostno podjetje (registrirano leta 1991), usmerjeno v zadovoljevanje potreb svojih strank. Zagotavljamo varnostne rešitve ter oceno stanja na področju varnosti, izdelujemo oceno ogroženosti ter načrt fizičnega in tehnićnega varovanja, skupaj s partnerji skrbimo za kvalitetno svetovanje, načrtovanje, izgradnjo in vzdrževanje kompleksnih sistemov in zahtevnih varnostnih rešitev.

Smo podjetje z izkušeno ekipo na področju nudenja celovitih rešitev za varovanje ljudi in premoženja ter integracije varnostnih sistemov (alarm, požar, video). Trgu Gorenjske in Ljubljanske regije ponujamo kakovostne, zanesljive in preizkušene rešitve svetovno najbolj priznanih proizvajalcev sistemov.


vnc1


Strokovnjaki našega podjetja se ukvarjajo z razvojem in rešitvami za podjetja, ki želijo izkoristiti možnosti video - nadzora na daljavo in nove storitve Varnostno nadzornega centra (VNC) ter s tem v zvezi povečati svojo konkurenčno prednost. Naša predanost razvoju in poslovnim rešitvam z uporabo novih tehnologij sovpada z idejo, da je potrebno stranki ponuditi rešitev, ki jo zares potrebuje in ki bo zadovoljila njene potrebe.

Sposobnost ponuditi stranki rešitev, ki bo odgovor na njene potrebe in vizijo, kot tudi prilagoditivarnostno opremo poslovnemu okolju, v katerem deluje temeljno pravilo našega podjetja in zagotovilo stranka, da bodo z našimi rešitvami pridobile na povečanju varnosti, produktivnosti, na ugledu, konkurenčnosti, optimizaciji svojega delovnega okolja in nenazadnje tudi pri nižanju stroškov poslovanja.

Trg Ljubljanske in Gorenjske regije obvladujemo z mrežo naših in lokalnih partnerjev, ki lahko svojim in našim strankam ponudijo osnovno varnostno pomoč, namestitev varnostnega sistema ter podporo (24 - urna intervencija). Za ponujene rešitve jamčimo in skrbimo za njihovo kavliteto in zanesljivost.


Direktor


M. Meškovič, dipl.ing.el.