Varovanje javnih zbiranj je zagotavljanje reda na javnih shodih in javnih prireditvah s pomočjo varnostnikov oziroma s tehničnimi sredstvi in mehanskimi napravami za varovanje, v skladu s predpisi, ki urejajo javna zbiranja. Gre za vzdrževanje javnega reda in miru na športnih, zabavnih, kulturnih in drugih shodih in prireditvah, na katerih se zbere pisana množica ljudi z različnimi interesi.


Za naloge na področju javnega reda in miru na javnih shodih in javnih prireditvah morajo biti varnostniki posebej usposobljeni, kajti obvladati morajo psihologijo množice, taktiko obvladovanja izgredov in druge specifičnosti tovrstnega varovanja. Pri visoko rizičnih shodih in prireditvah mora biti organizator izredno previden, ko se odloča, ali bo za varovanje takega shoda in prireditve angažiral zasebne varnostnike.


Varovanje javnih shodov in prireditev


Storitev izvajamo s specialistično usposobljenimi varnostniki reditelji. Prireditelju pomagamo zagotavljati red na prireditvi po določilih Zakona o javnih zbiranjih in (hkrati) Zakona o zasebnem varovanju, kar zagotavlja visok standard storitev, ker lahko varnostniki reditelji za razliko od laičnih ali volonterskih rediteljev uporabijo ukrepe varnostnika.

Varovanje gostinskih lokalov

Po določilih 12. člena Zakona o javnih zbiranjih izvajamo varovanje lokalov, ki organizirajo prireditve v okviru dejavnosti gostinskega obrata in nudijo živo ali mehansko glasbo za ples oziroma družabni program.