VAROVANJE

Stinger
SECURITy

Stinger d.o.o. je zasebno varnostno podjetje (registrirano leta 1991), usmerjeno v zadovoljevanje potreb svojih strank. Zagotavljamo varnostne rešitve ter oceno stanja na področju varnosti, izdelujemo oceno ogroženosti ter načrt fizičnega in tehničnega varovanja, skupaj s partnerji skrbimo za kvalitetno svetovanje, načrtovanje, izgradnjo in vzdrževanje kompleksnih sistemov in zahtevnih varnostnih rešitev.

 

Smo podjetje z izkušeno ekipo na področju nudenja celovitih rešitev za varovanje ljudi in premoženja ter integracije varnostnih sistemov (alarm, požar, video). Trgu Gorenjske in Ljubljanske regije ponujamo kakovostne, zanesljive in preizkušene rešitve svetovno najbolj priznanih proizvajalcev sistemov.

NAŠE STORITVE

Varovanje oseb

Varovanje oseb je varovanje življenja in telesne nedotakljivosti fizičnih oseb z varnostniki – telesnimi stražarji. Varovanje zaposlenih v podjetjih in njihovih strank pa je varovanje v širšem smislu – varovanje s pogodbeno najetimi varnostniki.

Varovanje premoženja

Varovanje premoženja je varovanje premičnega in nepremičnega premoženja pred uničenjem, tatvino in drugimi škodljivimi vplivi z varnostniki oziroma s tehničnimi sistemi in mehanskimi napravami po predpisanih standardih.

Varovanje javnih zbiranj

Varovanje javnih zbiranj je zagotavljanje reda na javnih shodih in javnih prireditvah s pomočjo varnostnikov oziroma s tehničnimi sredstvi in mehanskimi napravami za varovanje, v skladu s predpisi, ki urejajo javna zbiranja.

Varnostno svetovanje

Uvajanje varnostnih standardov v varnostni sistem podjetja je močan dejavnik dvigovanja ravni kakovosti fizičnega in tehničnega varovanja ter drugih oblik varovanja.

Tehnično varovanje

Tehnični sistemi za varovanje so posamezna ali funkcionalno povezana sredstva za nadzor gibanja na določenem objektu, območju ali prostoru.

g

Reševanje iz dvigal

Imamo sodoben in v skladu s standardi opremljen klicni center, ki deluje 24 dur na dan in vse dni v letu, ter pridobljeno licenco za reševanje iz dvigal.

 

VISOKO USPOSOBLJENA EKIPA JE KOS VSEM IZZIVOM. 

Kaj o nas pravijo številke?

je BILo leto naše ustanovitve

Priklopljenih dvigal na naš klicni center

POVpREČNO ŠTEVILO DOGODKOV NA LETO

STALNIH NAROČNIKOV po SLOVENIJI

CERTIFIKATI in tehnična oprema

Naše delo je strokovno in naš kader je visoko usposobljen. V letu 2018 smo prenovili klicno – dežurni center. Imamo najsodobnejšo opremo, in sprejemni center Enigma 4.

Imamo naslednje certifikate (licence):

varovanje prireditev v gostinskih lokalih,  varovanje javnih zbiranj, izvajanje sistemov tehničnega varovanja, varovanje oseb, varovanje ljudi in premoženja, izvajanje požarnega varovanja.

 

Naši certifikati in licence

S klikom na spodnje gumbe se vam bodo odprli certifikatni dokumenti

VAROVANJE VIP oseb

Nekaj foto utrinkov z estradniki, ki nam zaupajo svojo varnost.

Spadamo med vodilna podjetja za reševanje iz dvigal v Republiki Sloveniji.

REŠEVANJE IZ DVIGAL

Imamo sodoben in v skladu s standardi opremljen Klicni center ter pridobljeno licenco za reševanje iz dvigal.

Klicni center, ki deluje 24 ur dnevno vse dni v letu, je opremljen tako, da omogoča priključitev raznih komunikacijskih naprav, ki ustrezajo zahtevam standarda SIST EN 81-28. Te naprave se preko fiksnega ali mobilnega telefonskega omrežja povežejo s Klicnim centrom, ki ob dospelem klicu avtomatično prepozna dvigalo, iz katerega prihaja klic. Operater v klicnem centru vzpostavi govorno povezavo z ujetimi v dvigalu, jim da ustrezne informacije in jih pomiri. Nato pokliče usposobljenega reševalca ali najbližjo intervencijsko skupino ter jim da napotke za reševanje.

1500

priklopljenih dvigal na naš klicni center

R

650

uspešnih reševanj iz dvigal v letu 2019

Z NAMI BOSTE VI IN VAŠE IMETJE V VARNIH ROKAH!

Pošljite nam povsem neobvezujoče povpraševanje in mi vam bomo odgovorili v najkrajšem času!

1 + 13 =