Reševanje iz dvigal

Imamo sodoben in v skladu s standardi opremljen klicni center ter pridobljeno licenco za reševanje iz dvigal.

Zakaj izbrati nas?

Klicni center

Imamo vodilni klicni center v Sloveniji, ki deluje 24 ur na dan!

1.500 dvigal

Ponosni smo na dejstvo, da je na naš klicni center priklopljenih kar 1.500 dvigal!

600 uspešnih reševanj

V letu 2017 smo opravili preko 600 uspešnih reševanj.

Klicni center

Klicni center, ki deluje 24 ur dnevno vse dni v letu, je opremljen tako, da omogoča priključitev raznih komunikacijskih naprav, ki ustrezajo zahtevam standarda SIST EN 81-28. Te naprave se preko fiksnega ali mobilnega telefonskega omrežja povežejo s Klicnim centrom, ki ob dospelem klicu avtomatično prepozna dvigalo, iz katerega prihaja klic. Operater v Klicnem centru vzpostavi govorno povezavo z ujetimi v dvigalu, jim da ustrezne informacije in jih pomiri. Nato pokliče usposobljenega reševalca ali najbližjo intervencijsko skupino ter jim da napotke za reševanje.

Reševanje iz dvigala

Reševalec oseb iz dvigala je usposobljena oseba z licenco, seznanjena z navodili za uporabo in reševanje oseb iz kabine in jaška dvigala ter ustreznimi deli kontrolne knjige. V kontrolno knjigo so vpisani naziv, ime in priimek, naslov ter telefonska številka reševalca. Reševalec ima na razpolago osebje za reševanje iz dvigala 24 ur/dan in 365 dni/leto. Podatki o času klica in prihodu reševalca k dvigalu ter času dejanske rešitve oseb iz dvigala so vneseni v dokumente srednje reševalne enote, ki je vedno na razpolago pristojnemu inšpektorju.

Pravilnik o varnosti dvigal

Reševanje oseb in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati dvigala in varnostne komponente za dvigala so predpisana v Pravilniku o varnosti dvigal (Uradni list RS št. 25/16), ki je veljaven od 20.04.2016.

Pravilnik opredeljuje odgovornost lastnika za varno uporabo, vzdrževanje in delovanje dvigala v skladu z navodili monterja dvigala. Obstoječe dvigalo se mora predelati tako, da alarmni sistem v obstoječem dvigalu lahko vzpostavi stalno dvosmerno govorno povezavo med mestom za reševanje oseb iz dvigala. Vzpostavitev zveze z mestom za reševanje oseb iz dvigal mora biti neprestano možna, razen če je dvigalo izklopljeno in ga tedaj ni mogoče uporabljati.

Alarmna govorna naprava

Dvigalo mora biti načrtovano tako, da zagotavlja varno reševanje oseb, ujetih v kabini. Kabina mora biti opremljena z dvosmernimi komunikacijskimi sredstvi, ki ustrezajo standardu SIST EN 81-28. Poseben standard za pogovorno komunikacijo med kabino in klicnim centrom je uveden zaradi neprimernosti običajnih telefonskih naprav, saj lahko prihaja do pogostih izpadov in nedelovanja. Naprave je potrebno prilagoditi vsem možnim uporabnikom (otroci, invalidi, tujci, ostareli).

Alarmna govorna naprava mora biti opremljena z vizualnimi in zvočnimi signalnimi napravami, ki ujetim v dvigalu omogočajo razpoznavo stanja naprave:

1. z osvetljenim rumenim piktogramom se skupaj z zvočnim signalom signalizira, da je klic v sili posredovan,

2. z osvetljenim zelenim piktogramom se označi, da je zveza vzpostavljena in klic sprejet.
Naprava mora delovati ves čas uporabe dvigala in mora po potrebi izvesti alternativni klic. Vsaj enkrat na tri dni mora samodejno sprožiti testno povezavo s klicnim centrom.

V klicnem centru se morajo beležiti tako rezultati preverjanj kakor tudi vsi ostali klici.

Reference so tiste, ki štejejo!

 

Upravitelji objektov – naročniki:

Aktiva upravljanje d.o.o., Distor d.o.o., Dom Efekt d.o.o., Dominvest d.o.o., Domo d.o.o., Domplan d.d., Dragutin Trifković s.p., DSO Ljubljana Vič – Rudnik, Eko srebrna hiša d.o.o., Emona plus d.o.o., Ferdom d.o.o., G. V. center d.o.o., Gospodar d.o.o., K’Itak svetovanje d.o.o., M. I. S. d.o.o., Mag dom, Gorazd Makarovič s.p., Mastra d.o.o., Mavsar d.o.o., MMC & CO. d.o.o., Prima – plus d.o.o., Prometni center Blisk d.o.o., Spl d.d., Standom d.o.o., Tabor upravljanje d.o.o., T&S Ljubljana d.o.o., Upradom d.o.o., UVG d.o.o., Valina upravljanje d.o.o., VDC Tončke Hočevar, Želva d.o.o., 24-ur.eu, Dean Daraboš s.p. in drugi.

Serviserji dvigal:

DVG dvigala d.o.o.
Dvigala Miha Kožar s.p.
Dvigala Milan Jurič s.p.
Kone d.o.o.
Landmark dvigala d.o.o.
Otis lift d.o.o.
Schindler Slovenija d.o.o.

Skladno s pravilnikom o varnosti dvigal vam ponujamo celostno storitev, tako tehnično namestitev, kot tudi reševanje iz dvigala in sicer:

Povezava dvigala s klicnim centrom z obveščanjem, ki zajema stalno povezavo komunikacijskih naprav s klicnim centrom, posredovanje informacij in obveščanje vzdrževalca dvigala oz. naročnika.

Reševalni poseg oz. enkratno reševanje iz dvigala, kjer intervencijska skupina v najkrajšem možnem času prispe do dvigala in prične z reševanjem ujetih oseb. Po končanem reševanju obvesti klicni center in pusti dvigalo v izklopljenem stanju. Operater v klicnem centru obvesti vzdrževalca dvigala, da pripravi dvigalo za ponovno uporabo. Celoten potek reševalne akcije (komunikacija) se avtomatsko posname v našem klicnem centru.

 

V ponudbeno ceno storitev so vključeni vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo storitev in potni stroški (kilometrina, dnevnice).

"Na naš klicni center imamo priklopljenih preko 1.500 dvigal in smo vodilni v RS na tem področju. V letu 2017 smo opravili preko 600 uspešnih reševanj iz dvigal!"

– M. Mešković, direktor Stinger d.o.o.

Iščete najboljšo ponudbo na trgu?