Tehnično varovanje

Tehnični sistemi za varovanje so posamezna ali funkcionalno povezana sredstva za nadzor gibanja na določenem objektu, območju ali prostoru, samodejno odkrivanje in javljanje nepooblaščene prisotnosti ali požara, prenos alarmnih sporočil, ter sredstva za obdelavo in arhiviranje teh sporočil (protivlomno varovanje, pristopna kontrola, videonadzor, televizija zaprtega kroga in drugo). Mehanske naprave za varovanje so posamezna ali funkcionalno povezana sredstva, ki so varnostno posebej izdelana za preprečevanje ali omejevanje gibanja.

Varovanje s tehničnimi sredstvi

Z vidika varnostne stroke sistem varovanja s tehničnimi sredstvi (t. i. tehnično varovanje) zajema mehansko, elektromehansko in elektronsko zaščito.

 

Mehanska zaščita

Kovinske in betonske ograje, kovinska vrata, zapahi, zasuni, okenske in talne rešetke, varnostne folije itd. 

Elektronska zaščita

videonadzor, nadzor pristopa, protivlomna zaščita, protipožarna zaščita, rentgenska kontrola, varovanje računalniškega omrežja in komunikacij idr.), kar temelji na digitalizaciji, optičnih napeljavah in standardih. 

Elektromehanska zaščita

Razni tipi varnostnih zapornic, elektromagnetne ključavnice, kovinske blagajne, sefi itd.

Varovanje s tehničnimi sredstvi je urejeno s številnimi standardi in z zakonodajo, ki ureja graditev objektov in izdelavo projektne dokumentacije.

Sistemi aktivne požarne zaščite

Po konceptu celovitega varovanja sistem aktivne požarne zaščite predstavlja naslednje aspekte

U

Študija požarne varnosti

in ocena ogroženosti celotnega podjetja

h

Požarni red

z izvlečkom požarnega reda, izobešenim na vidnih mestih

}

Odzivnost

takojšnji odzivi varnostnikov in gasilcev na požarni alarm
s

Vzdrževanje

redno vzdrževani priročni gasilni aparati

Varnostno osebje

primerno usposobljeno varnostno osebje za izvajanje požarne preventive in varovanj

Evakuacijski načrt

evakuacijski načrt, ki ga poznajo vsi zaposleni

Gasilci

Lastni ali pogodbeno najeti gasilci (po zakonu o gasilstvu morajo imeti podjetja s povečano požarno ogroženostjo lastno gasilsko enoto)

]

Protipožarna zaščita

vzpostavljena protipožarna zaščita s tehničnimi sredstvi (javljalniki požara, požarni alarmni signal)

Potrdilo

pooblaščenega preglednika o brezhibnem delovanju sistema aktivne požarne zaščite

Hidrantni sistem

brezhiben hidrantni sistem, z zadostno kapaciteto vode za gašenje večjega požara

Zaposleni

zaposleni, ki znajo uporabljati priročna gasilna sredstva in poznati požarni red

Zveza

brezhibna zveza s poklicno gasilsko brigado ali gasilskimi društvi