Varovanje javnih zbiranj

Usposobljen kader

Storitev izvajamo s specialistično usposobljenimi varnostniki reditelji.

Varovanje prireditev

 Prireditelju pomagamo zagotavljati red na prireditvi po določilih Zakona o javnih zbiranjih in (hkrati) Zakona o zasebnem varovanju, kar zagotavlja visok standard storitev, ker lahko varnostniki reditelji za razliko od laičnih ali volonterskih rediteljev uporabijo ukrepe varnostnika.

Varovanje lokalov

Po določilih 12. člena Zakona o javnih zbiranjih izvajamo varovanje lokalov, ki organizirajo prireditve v okviru dejavnosti gostinskega obrata in nudijo živo ali mehansko glasbo za ples oziroma družabni program.

Varovanje javnih shodov in prireditev

Varovanje javnih zbiranj je zagotavljanje reda na javnih shodih in javnih prireditvah s pomočjo varnostnikov oziroma s tehničnimi sredstvi in mehanskimi napravami za varovanje, v skladu s predpisi, ki urejajo javna zbiranja. Gre za vzdrževanje javnega reda in miru na športnih, zabavnih, kulturnih in drugih shodih in prireditvah, na katerih se zbere pisana množica ljudi z različnimi interesi.

Za naloge na področju javnega reda in miru na javnih shodih in javnih prireditvah morajo biti varnostniki posebej usposobljeni, kajti obvladati morajo psihologijo množice, taktiko obvladovanja izgredov in druge specifičnosti tovrstnega varovanja. Pri visoko rizičnih shodih in prireditvah mora biti organizator izredno previden, ko se odloča, ali bo za varovanje takega shoda in prireditve angažiral zasebne varnostnike.

Varnost je pri nas na prvem mestu!

Varovali smo že stotine prireditev. Poglejte si naše reference tistih bolj odmevnih na povezavi spodaj